80. rocznica początku likwidacji Getta w Częstochowie

Przedstawiciele władz miasta, delegacja z Izraela na czele Alonem Goldmanem – przewodniczącym Stowarzyszenia Żydów Częstochowskich w Izraelu Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce, młodzież szkolna oraz sami mieszkańcy Częstochowy uczcili 80. rocznicę początku likwidacji Getta w Częstochowie.

(Visited 322 times, 1 visits today)

Zobacz także: