Częstochowa w radzie partnerskiej

Częstochowa znalazła się w gronie europejskich samorządów tworzących Radę Koordynacyjną Miast Partnerskich przy merze Charkowa.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Zobacz także: