Fotograficzne Inspiracje w ROKu

Uczniowie kierunku technik fotografii i multimediów w Technikum TEB, zaprezentowali swoje fotografie w Regionalnym Ośrodku Kultury.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Zobacz także: