Idąc śladami piękna – rozmowa z Barbarą Strzelbicką

Towarzystwo Galeria Literacka działa od lat organizując wydarzenia kulturalne – nie tylko literackie oraz prowadząc działalność wydawniczą. Cel jest jeden: dbać o to, by życie literackie Częstochowy było znane i poznawane. Gościem Telewizji Orion jest Barbara Strzelbicka, z Towarzystwem związana od wielu lat, pełniąca m.in. funkcję sekretarza redakcji Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”.

(Visited 87 times, 1 visits today)

Zobacz także: