Inwestycje Subregionu Północnego

6 Marca 2015 roku trzydzieści jeden gmin i trzy powiaty podjęły decyzje o stworzeniu regionalnych inwestycji terytorialnych subregionu północnego. Liderem została gmina miasto Częstochowa, a funkcje programowo- opiniodawczą pełni komitet sterujący, w którego skład wchodzą trzej przedstawiciele największych miast subregionu oraz przedstawiciele 3 powiatów subregionu.

(Visited 73 times, 1 visits today)

Zobacz także: