Niepełnosprawni pływacy

W krytej pływalni IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza niepełnosprawni pływacy wzięli udział w parapływackim Grand Prix Polski.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Zobacz także: