Odnowiony EMAS dla wodociągów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie spełnia wymagania unijnego systemu ekozarządzania. Deklaracja środowiskowa EMAS gwarantuje, że częstochowska spółka cały czas działa na rzecz poprawy ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia ludzkiego oraz promuje idee odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Zobacz także: