Plastyk czeka na uczniów

Po maturach do swoich egzaminów przystępują absolwenci szkół podstawowych, którzy marzą o artystycznych szkołach średnich.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Zobacz także: