Plucińska&Majewski

Muzeum Częstochowskie zaprasza 24 września na wernisaż wystawy prac dwóch niezwykłych artystów: Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej i Stanisława Majewskiego. Ich twórczość od lat jest przedmiotem badań częstochowskich etnografów, a tych, którzy się z nią zetknęli, fascynuje i przyciąga. Dlaczego warto przyjrzeć się pracom Plucińskiej i Majewskiego? O tym mówi Ewelina Mędrala-Młyńska, kierownik Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Zobacz także: