Portret kobiecy – Danuta Żak – malarka, filozof

Inżynieria, malarstwo, filozofia… Dziedziny całkowicie różne, które udało się pogodzić w życiu codziennym. Dziedziny z których każda jest pasją i realizacją siebie. O pracy, pomaganiu innym i niezwykłych planach na przyszłość Patrycja Błaszczak rozmawia z Danutą Żak.

(Visited 2035 times, 2 visits today)

Zobacz także: