Samowystarczalne CKZiU

Kształcimy fachowców – mówi z dumą Dariusz Humaj, dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Dzięki naszej szerokiej bazie dydaktycznej przy ul. Łukasińskiego, Przechodniej i jeszcze Legionów w zajęciach praktycznych jesteśmy w zasadzie samowystarczalni, choć nawiązujemy też współpracę z zakładami pracy czy chociażby z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

(Visited 219 times, 1 visits today)

Zobacz także: