„Śląsk” – tradycja i współczesność

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny rozpoczęła się w 1953 roku. Rok 2023 jest zatem dla Śląska czasem świętowania jubileuszu 70-lecia Zespołu. Dyrektor Zbigniew Cierniak w rozmowie w Telewizji Orion podkreśla, że z nagród i wyróżnień, którymi przez te lata honorowano Zespół, wielką radość sprawiają otrzymanie w ostatnim czasie Fryderyki: jeden w 2022 i dwa w 2023 roku.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Zobacz także: