Święto Humania

Wiceprezydent Ryszard Stefaniak wraz przedstawicielami naszego samorządu brał udział w święcie ukraińskiego miasta Humań.

(Visited 47 times, 1 visits today)

Zobacz także: