Turniej jednego wiersza

ażdy pragnący zaprezentować swoją twórczość poetycką, a jednocześnie stanąć w szranki w lirycznej potyczce, miał ku temu okazje w kawiarni Alternatywa 21

(Visited 25 times, 1 visits today)

Zobacz także: