W hołdzie ojcu Tomzińskiemu

W sali rycerskiej otwarto wystawę fotografii Marcina Szpądrowskiego „Ojciec Jerzy Tomziński Niepodległy”.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Zobacz także: