Jak odbierać?

Jak można nas oglądać?

Sygnał Telewizji Orion jest transmitowany w sieci Telewizji Kablowej „Nasza Praca”.

Transmitowany jest także do abonentów telewizji kablowych na:
Północy, Błesznie, Śródmieściu, Rakowie, Hucie Starej i okolicznych gminach.

Szczegóły odbioru (numer kanału, system odbioru analogowy lub cyfrowy) znajdziesz u swojego lokalnego dostawcy telewizji.

Dane techniczne odbioru TV Orion w TVK „Nasza Praca” dostępne są na stronie: www.tvknaszapraca.pl

132370265_5SZ

Odbiór TV Orion dostępny jest w dzielnicach Tysiąclecia, Północy, Błesznie, Śródmieściu, Rakowie, Hucie Starej.

Wysokie statystyki oglądalności online www.tvorion.pl