O nas

Orion jest jedyną prawdziwie miejską telewizją w Częstochowie, oglądaną nie tylko przez mieszkańców Naszej Pracy czy Tysiąclecia.

Jej sygnał dociera także do odbiorców na Północy i Błesznie, w Śródmieściu, częściowo na Rakowie, w Hucie Starej i okolicznych gminach (w sumie około 90 tys. widzów).

Dzięki internetowi i posiadaniu przez TV Orion własnej strony internetowej www.tvorion.pl, wywiady i informacje śledzą częstochowianie rozsiani po całym świecie, a także ci mieszkańcy miasta, których sieci kablowe nie retransmitują jeszcze sygnału Oriona..

ok. 90 tys. widzów
w całej Częstochowie

Odbiór w dzielnicach Tysiąclecia, Północ, Błeszno, Śródmieście, Raków

Wysokie statystyki oglądalności
www.tvorion.pl

TV Orion - jednostka Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca".

Telewizja Orion jest jednostką Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”. W 1992 roku rozpoczęto budowę sieci kablowej, co wiąże się również z początkiem działania spółdzielczej telewizji Orion.

Spółdzielnia administruje budynkami w Dzielnicy Tysiąclecia. Administruje ponadto budynkami wspólnot mieszkaniowych. Posiada zakład specjalistyczny montażu i obsługi dźwigów osobowych, hydroforowni, telewizji kablowej i sieci interaktywnej. Inne specjalistyczne zakłady i grupy zawodowe zostały sprywatyzowane z korzyścią ekonomiczną i organizacyjną dla obu stron.

www.csmnp.com.pl

Telewizja Kablowa CSM "Nasza Praca".

Telewizja Orion działa na bazie infrastruktury sieciowej Telewizji Kablowej „Nasza Praca”. Telewizja kablowa jest światłowodową siecią telekomunikacyjną. Spółdzielnia gwarantuje dostęp do szerokopasmowego internetu i telewizji cyfrowej. We wrześniu 2017 r. z nowoczesnej sieci TVK korzystało 9 tys. abonentów, a z internetu – 4,5 tys.

Aktualna oferta i cennik telewizji, internetu dostepnego w obszarze dzielnicy Tysiąclecie: www.tvknaszapraca.pl