34 adopcje w TPD

Dla Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie miniony rok był trudny, ale zarazem bardzo pracowity i wyjątkowo owocny.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Zobacz także: