AR(T)chitektura w Muzeum Częstochowskim

Zatytułowana „Poza realnością” wystawa Adama Patrzyka inspiruje do tworzenia nowych dzieł na jej podstawie.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Zobacz także: