Aukcja w szczytnym celu

W jednym z częstochowskich salonów samochodowych odbyła się aukcja kalendarzy, z której dochód przeznaczony zostanie na szczytny cel.

(Visited 133 times, 1 visits today)

Zobacz także: