Covid w szkołach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie dla coraz liczniejszych grup uczniów.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Zobacz także: