CZYN-iąc piękno

CZYN-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn” – taki tytuł nosi projekt, przygotowany w ramach ministerialnego programu wspierania działań muzealnych. Projekt obejmuje wystawę prac, które zostały wytworzone w Fabryce „Czyn”, oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji, cykl spotkań i prelekcji pod wspólnym tytułem „Przeciw banałowi i tandecie. Zapomniane dziedzictwo Fabryki Czyn” oraz edukacyjne zajęcia dla dzieci połączone z warsztatami plastycznymi. O wystawie mówi dr Katarzyna Sucharkiewicz, kierownik działu Sztuki Muzeum Częstochowskiego, koordynatorka projektu i kuratorka wystawy. Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

(Visited 212 times, 1 visits today)

Zobacz także: