Dezoksyrybonukleinacja

Michał Szumlas, absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego i stypendysta Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy, będzie miał swoją wystawę.

(Visited 131 times, 1 visits today)

Zobacz także: