Dla rodziny!

Roli rodziny w kształtowaniu młodego człowieka nie można przecenić. Nie można też bagatelizować deficytów, które mogą pojawiać się w rodzinach. Rozwiązania pomocowe są różne, dziś w rozmowie z Lidią Zeller, prezesem Stowarzyszenia „DLA RODZINY”, rozmawiamy o pieczy zastępczej i asystentach rodziny.

(Visited 22 times, 1 visits today)

Zobacz także: