Dzieci z Klubu w „Stefanówce”

3 dzień ferii dzieci z Klubu Spółdzielczego „Nasza Praca” spędziły w Zagrodzie Agroturystycznej „Stefanówka” w Szarlejce.

(Visited 99 times, 1 visits today)

Zobacz także: