Filharmonia Częstochowska będzie zarządzana przez dwa podmioty

Samorząd miasta Częstochowy, nie będzie jedynym podmiotem
zarządzającym Filharmonią

(Visited 33 times, 1 visits today)

Zobacz także: