I Gala Mini Żużla w Polsce

W jednym z hoteli w gminie Kłomnice odbyła się pierwsza Gala Mini Żużla w Polsce.

(Visited 83 times, 1 visits today)

Zobacz także: