Ilu jest mieszkańców Częstochowy?

203.107 osób jest aktualnie zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Częstochowie, czy to faktyczna liczba mieszkańców miasta? Urzędnicy mówią nie, przyczyną takiego stanu rzeczy ma być niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

(Visited 1643 times, 1 visits today)

Zobacz także: