Inteligentne, ekologiczne i świadome – Smart City

Konferencja Naukowa „Science 2 Business” to znana wizytówka wspólnych działań
spółki miasta ZGM-TBS i Politechniki Częstochowskiej.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Zobacz także: