Język polski jako obcy

Nauka języka polskiego jako obcego. Taką misję edukacyjną wypełnia Zespół Szkół im. Andersa w Częstochowie.

(Visited 70 times, 1 visits today)

Zobacz także: