„Każdy osioł potrafi być dobrym skautem podczas pogody”

Po letnich obozach w górach, nad morzem czy w ośrodku „Pająk”, liczymy na owoce czyli na to, że do naszych drużyn przystąpi więcej nowych osób. A wrzesień to bardzo pracowity czas dla naszych harcerzy – wyjaśnia hm. Przemysław Kowalski, z-ca Komendanta Hufca ZHP Częstochowa.
A już 24 września harcerze z Częstochowy wezmą udział w zlocie, gdzie Chorągiew Śląska otrzyma imię „Bohaterskich Harcerzy Września 39”.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Zobacz także: