Kłomnice, a pandemia COVID 19

Jak wygląda od strony samorządu gminnego sytuacja w kontekście obecnych problemów i trudności. Wójt gminy Piotr Juszczyk między innymi o tym jak układają się relacje sąsiedzkie w mniejszych ośrodkach, zwłaszcza w przypadku świadomości pozostawania przed jednych na kwarantannie,

(Visited 549 times, 1 visits today)

Zobacz także: