Kondycja spółdzielni jest dobra

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” jest po walnych zebraniach członków spółdzielni. Prezesa Zarządu spółdzielni Ryszarda Szczukę pytamy m.in. co jest istotą takich spotkań czy udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu mogą być dowodem, że Zarząd dobrze gospodaruje zasobami spółdzielni? Rozmawiamy też o zwrotach za ciepło.

(Visited 122 times, 1 visits today)

Zobacz także: