Konsultacje w MOPSie

W ramach 16. Częstochowskich Dni Rodziny do środy Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje cykl konsultacji
związanych z oferowanymi formami pomocy, w tym także
pieczy zastępczej.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Zobacz także: