Manufaktura przemysłu mody i reklamy

Co Władysław Reymont, laureat literackiej nagrody nobla może mieć wspólnego
z modą, a tym samym z Zespołem Szkół Przemysłu Mody i Reklamy przy ul. Krakowskiej? Otóż ma. Ukończył on warszawską szkołę niedzielno-rzemieślniczą i uczył się zawodu krawieckiego po czym nawet został czeladnikiem.
-Nasza szkoła rzeczywiście może być kojarzona z odzieżówką, a kiedyś z obuwnictwem. Jednak m.in. poprzez spotkania pod nazwą „RE:ymont jest przedsiębiorczy” zmieniamy naszą placówkę. Kierunkami: technik przemysłu mody, reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej, fryzjerstwa, stolarzy krawców, tapicerów i stylistów otwieramy się naszą szkołę na Europę – mówi Dariusz Zając, dyr. Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta.

(Visited 221 times, 1 visits today)

Zobacz także: