MGS – z energią w 2020 rok

Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki rok 2019 podsumowuje krótko: był naprawdę
udany. Jaki będzie 2020 – czas przyniesie odpowiedź, ale potencjał jest ogromny.

(Visited 124 times, 1 visits today)

Zobacz także: