Mieszkańcy są najważniejsi

W 2009 roku gdy w centrum Częstochowy zamontowano 18 kamer mieliśmy 4 tysiące zgłoszeń o różnych zdarzeniach. W 2023 roku przy 125 urządzeniach monitorujących mieliśmy 888 interwencji. To chyba najlepszy dowód, że żyjemy w coraz bezpieczniejszym mieście – mówi Artur Kucharski, główny specjalista ds. komunikacji Straży Miejskiej w Częstochowie. A w których rejonach miasta warto byłoby jeszcze założyć miejski monitoring?

(Visited 64 times, 1 visits today)

Zobacz także: