Nie wkładajmy dzieci do wspólnego worka

Ostatnio Polskę obiegła wieść, że mogą być likwidowane szkoły specjalne. W strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021–2030, przyjętej niedawno przez rząd, czytamy, że liczba szkół specjalnych z 2.239 zmniejszy się do 2030 roku do 1814 placówek. -Była taka informacja, ale jest nieprawdziwa. Szkoły specjalne nie będą likwidowane. Nasza szkoła wdraża właśnie pilotażowy program. Powstanie Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej, którego zadaniem będzie wspieranie 6 placówek ogólnodostępnych z Częstochowy w pracy z uczniem z niepełnosprawnością – wyjaśnia Jolanta Miękina, dyr. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Zobacz także: