NIEDZIELA na medal

Medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” otrzymała redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz jej pracownicy i współpracownicy. Odznaczenia wręczał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Zobacz także: