Pejzaże Barbary Czarnockiej

Niezwykłą wystawę, autorstwa Barbary Czarnockiej, można oglądać w Galerii Kultury Sztuki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Zobacz także: