Pierwiastek kobiecości w mundurze

W częstochowskiej policji służy ponad 800 funkcjonariuszy. Płeć piękna w mundurze
stanowi 10 procent całego garnizonu. Najwięcej pań i to z lizakami można spotkać w
wydziale ruchu drogowego. Ale w ostatnich latach policjantki zajmują coraz ważniejsze
stanowiska. Są naczelnikami wydziałów, szefami komisariatów, dzielnicowymi czy od
wielu lat oficerami prasowymi. Najwyższe stanowisko wśród kobiet osiągnęła nadkom.
Grażyna Dudek. Pełni funkcję z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.
Gościa Sieci pytamy – kogo trudniej przywołuje się do porządku, policjanta czy
policjantkę? Trzeci policjant w Częstochowie odpowiada – ja nie krzyczę.

(Visited 845 times, 2 visits today)

Zobacz także: