Piłsudski na Krakowskiej

Warszawa ma trzy pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego. Częstochowa chce mieć dwa. Jeden już stoi na Pl. Biegańskiego, a drugi… właśnie ruszyła budowa monumentu Marszałka przy ul. Krakowskiej. Jarosława Sobkowskiego, nauczyciela historii, inicjator odbudowy pomnika Józefa Piłsudskiego pytamy czym Pierwszy Marszałek Polski zasłużył sobie, aby w takim mieście jak Częstochowa stanęły aż dwa obeliski tego męża stanu.

(Visited 100 times, 1 visits today)

Zobacz także: