Po tych kierunkach mają dobrze płatną pracę

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej kształci studentów od 25 lat – obecnie, w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, edukacja prowadzona jest na sześciu kierunkach: inżynieria środowiska, biotechnologia, energetyka, zarządzanie środowiskiem oraz dwóch nowych: odnawialne źródła energii i architektura krajobrazu. Zainteresowanie wydziałem jest od lat spore i nic dziwnego, bowiem patrząc na to, co dzieje się wokół nas w odniesieniu do energetyki, ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska, osoby, które wybiorą kształcenie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska PCz mogą być spokojne o pracę.
-Dokładnie tak, zwracam uwagę, że kształcenie na naszym wydziale skupia się nie tylko na kwestiach środowiskowych, lecz obejmuje również zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem sieci oraz instalacji budowlanych, a także dużą i małą energetyką, ciepłownictwem oraz OZE, a jak wiadomo bez prądu i ciepła nic nie funkcjonuje – mówi dr hab. inż. Rafał Kobyłecki prof. PCz z Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

(Visited 614 times, 1 visits today)

Zobacz także: