Podziękowania i zaproszenie do kolejnej akcji

Urząd Miasta dziękuje placówkom oświatowym za dotychczas
przeprowadzone zbiórki na rzecz walczącej z rosyjską agresją
Ukrainy i jednocześnie rozpoczyna kolejną akcję.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Zobacz także: