Pożegnanie Romualda Lipko

W środę 12 lutego, pożegnaliśmy Romualda Lipko, muzyka, kompozytora, tekściarza, związanego z zespołem Budka Suflera. Muzyk kilkukrotnie odwiedził Częstochowę i spotkał się z uczniami
Zespołu Szkół Ekonomicznych.

(Visited 1993 times, 1 visits today)

Zobacz także: