Przegląd chórów Uniwersytetów III Wieku

W Filharmonii częstochowskiej im. Bronisława Hubermana odbył się V Przegląd Chórów Uniwersytetów III Wieku. Uczestnicy śpiewali popularne kolędy i świąteczne pieśni, a także mniej znane – pochodzące z różnych regionów Polski.

(Visited 83 times, 1 visits today)

Zobacz także: