Rondo im. Leona Silbersteina

Rondo przy ul. Srebrnej w Częstochowie nosi nazwę im. Leona Silbersteina, bojownika żydowskiego ruchu oporu na terenie częstochowskiego getta.

(Visited 44 times, 1 visits today)

Zobacz także: