Tablica Maczka

W Al. NMP 47 została odsłonięta tablica poświęcona gen. Stanisławowi Maczkowi, legendarnego dowódcy 1. Polskiej Dywizji Pancernej, który pełnił służbę w Częstochowie na stanowisku dowódcy piechoty 7. Dywizji Piechoty.
Organizatorami uroczystości byli Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Zobacz także: