Towarzystwo Patriotyczne „kresy” podziękowało za wsparcie

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” podziękowało za wsparcie prowadzonych akcji humanitarnych na rzecz Ukrainy, samorządom, firmom i placówką oświatowym

(Visited 237 times, 1 visits today)

Zobacz także: