Transfer technologii – pomost między nauką a przemysłem

Czy innowacyjne wynalazki polskich naukowców z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle? Jak sprawić, by przejście rozwiązania z sektora nauki do sektora przemysłu było jak najpłynniejsze? Jakie są główne bariery utrudniające transfer technologii? O tym rozmawiamy z dr hab. inż. Katarzyną Oźgą prof. PCz, prof. dr hab. inż. Tomaszem Popławskim oraz dr hab. inż. Michałem Szotą prof. PCz.
Autorzy: Jakub Szymański, Dariusz Cichecki, Oskar Tarnowski

(Visited 44 times, 1 visits today)

Zobacz także: